Bon na innowacje

Tytuł projektu Zakup usług B+R dla wsparcia wytworzenia, badania i testowania prototypu w celu utworzenia produktu programistycznego Emart
Cel projektu Celem projektu jest opracowanie algorytmów modelowania struktury Multi Level Marketing, a także wykonanie, testowaniu i walidowanie prototypu bazującego na symulacjach dynamicznie zasilanej empiryki statystycznej w postaci:
  • algorytmów poziomów referencyjnych systemów rozliczania finansowego,
  • utworzenie reguł zwiększenia i zmniejszania systemu reguł finansowych referencyjnych,
  • utworzenie reguł statystycznych samowystarczalności gałęzi struktury Multi Level w odniesieniu do celów i poprzednich wyników,
  • utworzenie algorytmów modelowania struktur i budżetowania, uwzględniania wyników statystycznych i przeliczeniowych,
  • opracowanie struktur raportu MDRT wynikających z utworzenia reguł i wyników algorytmów,
  • zalgorytmizowanie prognoz  i opracowanie metod autoryzacji zmienności struktury MLM na bazie MDRT.
  • opracowanie minimum dualnego/krosowego systemu bezpieczeństwa cyfrowego dla obiegu informacji, magazynowania i udostępniania danych, a także zabezpieczeń źródłowych, ponieważ moduł oprócz zarządzania danymi newralgicznymi obrazuje wyniki decyzji indywidualnych użytkowników.
Planowane efekty W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku prac B+R, planujemy że doprowadzimy do powstania modułu eksperckiego, a zastosowana metodologia poparta wiedzą i doświadczeniem jednostki naukowej dodatkowo podniesie poziom zaufania naszych klientów do naszych rozwiązań, jednocześnie wytyczając drogę do procesu stałej i projektowej współpracy. Uzyskane rezultaty prac B+R zostaną poddane dalszym procesom włączania ich do różnego rodzaju oprogramowania, w tym również oprogramowania dedykowanego.
Całkowita wartość projektu 153 750,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 87 375,00 zł

 

Dokumenty

2017-02-09 - Zapytanie ofertowe

na zakup usługi B+R dla wsparcia wytworzenia, badania oraz testowania prototypu w celu utworzenia produktu programistycznego Emart
» pobierz dokument

2017-02-27 - Ogłoszenie o wyniku

ogłoszenie o wyniku prowadzonego postępowania ofertowergo
» pobierz dokument