Audyty przedwdrożeniowe

audyty oprogramowania

Każde przedsięwzięcie informatyczne wymaga solidnego przygotowania i analizy. Jest to kluczowy etap w procesie wdrożenia oprogramowania. Jego pominięcie prowadzi do niespełnienia wszystkich niezbędnych celów biznesowych, a także wydłużenia czasu i kosztu realizacji.

Celem zapewnienia optymalnego i efektywnego wdrożenia systemu informatycznego, jego modyfikacji lub integracji oferujemy Państwu wykonanie analizy przedwdrożeniowej. W skład usługi wchodzą takie czynności jak identyfikacja i opis procesów biznesowych, badanie obiegu informacji i sposobu korzystania z aktualnie używanych systemów, zdefiniowanie celów i niezbędnych funkcjonalności nowego wdrożenia, rekomendacja w zakresie infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa. W ramach usługi określony zostaje również szacunkowy budżet i harmonogram wykonania realizacji. Wynikiem wszystkich wyżej opisanych prac analitycznych jest raport zawierający pełen zakres informacji niezbędnych do podjęcia trafnych decyzji w dalszych etapach wdrażania systemu informatycznego - definiujący Państwa potrzeby, możliwe rozwiązania, przewidywane koszty i czas wdrożenia.

Zleconą nam analizę możemy również przeprowadzić pod kątem konkretnego wskazanego przez Państwa powszechnie znanego lub dedykowanego oprogramowania. Ocenie poddajemy wtedy takie aspekty jak np. realizowalność celów biznesowych, niezbędna funkcjonalność, kompletność rozwiązania, skalowalność, możliwość rozbudowy i integracji, warunki serwisowania, czy też potencjalne zagrożenia i konsekwencje. Audyt taki może okazać się bardzo wartościowy w sytuacji, gdy wybór rozwiązania informatycznego musi być dokonany spośród ściśle zdefiniowanych konkretnych systemów.