E-learning

e-learning

Wykorzystanie sieci komputerowych i Internetu w dziedzinie edukacji daje coraz większe możliwości atrakcyjnego interaktywnego nauczania i egzaminowania. Z uwagi na ciągły wzrost szybkości przesyłania danych oraz wydajności komputerów możliwym stało się przekazywanie wiedzy nie tylko za pomocą tekstu, ale również dźwięku czy filmu.

Nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych może przyjmować różne formy. Elektroniczne kursy mogą być rozpowszechniane na nośnikach danych lub też dostępne w Internecie. Zwykle kursy są ułożone w zestaw interaktywnych lekcji, w których treść jest urozmaicana materiałami audiovideo oraz ćwiczeniami pomagającymi szybciej i łatwiej zapamiętać przekazywane informacje. Aplikacje e-learningowe są też zwykle wyposażane w mechanizmy służące do sprawdzania wiedzy uczniów. Są to różnego rodzaju testy, quizy czy multimedialne zadania. Niektóre z form sprawdzania wiedzy pozwalają na automatyczną weryfikację poprawności odpowiedzi, inne wymagają ingerencji nauczyciela prowadzącego kurs.

Niewątpliwymi zaletami e-learningu jest możliwość zróżnicowanie tempa oraz czasu nauki poszczególnych uczniów. Dodatkowo uczniowie mają zwykle możliwość wzajemnej wymiany wiedzy i przemyśleń wykorzystując dedykowane fora internetowe, komentarze czy inne formy dyskusji w internecie. Dzieki temu uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę, ale również nawiązują nowe kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach.

Oferujemy Państwu dedykowane rozwiązania programistyczne w zakresie e-learnigu. Wykonywane przez nas aplikacje służyć mogą zarówno do przeprowadzania tradycyjnych e-kursów jak i do prowadzenia konferencji on-line. Doradzimy i wdrożymy Państwu oprogramowanie dopasowane do Państwa potrzeb.

   

moodle logo 

moodle farzobacz realizację na tym systemie

 

Moodle

Jednym z systemów wspomagających procesy zdalnego nauczania oraz uczenia się jest platforma MOODLE (ang. Modular Object Oriented Distance Learning Environment).

Moodle jest oprogramowaniem, które zastosowane może być zarówno jako platforma do nauki on-line jak i jako wsparcie tradycyjnego nauczania. System został stworzony w taki sposób aby wspierał nie tylko interaktywne przekazywanie informacji z zakresu wykładanych przedmiotów, ale również umożliwiał współpracę student - wykładowca i student - student.

Platforma Moodle posiada rozbudowany system uprawnień, dzięki któremu możliwe jest przydzielanie użytkownikom ról i zezwoleń na dostęp do poszczególnych elementów systemu. Uprawnieni administratorzy mogą w systemie tworzyć i upubliczniać kursy składające sie z lekcji. Każda lekcja składać się może z wielu zadań, ćwiczeń, czy informacji. Zarządzanie użytkownikami i ich przypisywanie do kursów również jest kontrolowane przez administratora oraz skrypty aplikacji, które np. zablokują mu dostęp po upływie ważności kursu. Moodle pozwala na dokładne śledzenie postępów w nauce, przeprowadzanie sprawdzianów, testów i ankiet. Uzupełnieniem interaktywnych lekcji mogą być zasoby multimedialne - animacje flash,  nagrania audio, video, czy zdjęcia. Komunikacja użytkowników systemu prowadzona jest z wykorzystaniem mechanizmów forum, które mogą mieć różne poziom dostępności np. otwarte, tylko dla wykładowców lub indywidualne student - wykładowca.

Istotną zaletą platformy Moodle jest możliwość zastosowania do nauczania kilku jak i kilku tysięcy uzytkowników. System ten może być dodatkowo wyposażony w wiele modułów realizujących różne mniej popularne funkcje. Gdyby Państwa indywidualne potrzeby wykraczały poza gotowe rozwiązania oferujemy pomoc w zakresie ich dopasowania lub usługi dedykowanego wykonania  potrzebnych funkcjonalności.