Aplikacje e-HR

aplikacje e-hr

Zarządzanie zasobami ludzkimi to dziedzina, w której zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych niesie ze sobą bardzo wiele korzyści. Dotyczy to zarówno zagadnień rekrutacji, zatrudnienia pracowników, ich wynagradzania i szkolenia, ale także wszelkiego rodzaju badań relacji i zachowań pracowników, mających na celu zwiększenie jakości i wydajności pracy.

Wykonywane przez nas elektroniczne narzędzia wspierające rekrutację przyspieszają proces poszukiwania pracowników poprzez wstępną selekcję kandydatów na etapie przyjmowania aplikacji poprzez stronę WWW. Zawierają one różnego rodzaju interaktywne testy i kwestionariusze do oceny predyspozycji intelektualnych, osobowościowych i zawodowych. System elektroniczny może być wykorzystywany na każdym etapie procesu rekrutacyjnego.

Odpowiednie narzędzia pozwalają na prowadzenie kartoteki pracowniczej, w której przechowywane są wszystkie dane dotyczące każdego pracownika od rekrutacji przez cały okres zatrudnienia. Dane te mogą być w łatwy sposób używane przez rozmaite programy wykorzystywane w firmie: księgowe, analityczne jak też i dowolne inne, tworzone na zamówienie.

Dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych systemów możliwe jest usprawnienie mechanizmów motywacyjnych, a dzięki wprowadzeniu e-learningu także programów rozwoju kompetencji i zarządzania kwalifikacjami pracowników. Systemy nauczania na odległość, stosowane w przedsiębiorstwach pozwalają kompleksowo prowadzić różnego rodzaju szkolenia, a następnie analizować wyniki osiągane przez grupy pracowników i kadrę różnych szczebli.

Wśród aplikacji dedykowanych dla działań z zakresu Human Resources należy również wyróżnić programy służące do badań zatrudnionych już pracowników jako zespołu oraz każdego z członków zespołu pod kątem przydatności do realizowanego przez zespół celu. Aplikacje takie nawet w dużym przedsiębiorstwie pozwalają przeprowadzić badania szybko i skutecznie, a przede wszystkim możliwie anonimowo.

Wdrażane przez nas oprogramowanie z zakresu e-HR to zwykle rozwiązania dedykowane, dostosowane do potrzeb naszych klientów. Zapraszamy do współpracy.

Wybrane realizacje

PSI Survey

Dedykowana aplikacja pozwalająca na przeprowadzanie badań metodą "Ocena 360°" z wykorzystaniem Internetu.

zobacz więcej »